Hizmetlerimiz >> İkamet İzni Türleri

İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunan yabancılara valiliklerce otuz gün süreli ikamet izni verilir. Bu iznin verilmesinde diğer ikamet izinlerinde aranan şartlar aranmaz.

Verilen insan ticareti mağduru ikamet izinleri en fazla altışar aylık sürelerle uzatılabilir, ancak bu süreler toplam üç yılı geçemez.

Bu ikamet iznine sahip yabancıların kendi girişimleriyle suçun failleriyle yeniden bağ kurduklarının belirlenmesi halinde ikamet izinleri iptal edilir.