SIKÇA SORULAN SORULAR » SORU: Bağımsız çalışma izni nedir? (4817 sayılı Kanun Md. 7)

CEVAP: Türkiye’de en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olan yabancılara, yapacakları çalışmalarının ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşulu ile bağımsız çalışma izni verilebilir.