SIKÇA SORULAN SORULAR » SORU: Çalışma izin taleplerinin reddedilmesi halinde itiraz merci neresidir?

CEVAP: Çalışma izni verilmesi ya da uzatılması talebinin reddedilmesi, çalışma izninin iptal edilmesi ya da çalışma izninin geçerliliğinin kaybedilmesine ilişkin Bakanlıkça verilecek kararlara karşı ilgililer tarafından tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar sistem üzerinden online olarak yapılmakta olup, itiraza ilişkin açıklamalı dilekçe ve belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İtirazın, Bakanlıkça reddedilmesi hallerinde idarî yargı yoluna başvurulabilir.