SIKÇA SORULAN SORULAR » SORU: İstisnai haller (4817 sayılı Kanun 8. madde)

CEVAP: Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; 4817 sayılı Kanunda öngörülen sürelere tâbi olmaksızın çalışma izni verilebilir.