Hizmetlerimiz >> Yabancı Çalışma izinleri nasıl uzatılır?

Yabancı Çalışma İzinleri Nasıl Uzatılır?​
 

Çalışma izni uzatma taleplerinizde de Proinfo Danışmanlık olarak profesyonel kadromuz ile yanınızdayız. Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince; çalışma izni ve süre uzatım başvurularının öncelikle elektronik ortamda yapılması zorunludur. Bu kapsamda elektronik ortamda yapılan ve sistem tarafından kabul edilerek onaylanan çalışmaizni veya süre uzatım başvurularının geçerli olabilmesi için başvuru dosyanızın Çalışma Bakanlığı'na Yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte onaylanmasını takip eden altı iş günü içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. Bakanlıkca verilmiş bir çalışma izninin süresinin uzatılabilmesi için; mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Çalışma izninin uzatılması halinde, uzatılan çalışma izninin başlangıç tarihi, süresi biten çalışma izninin sona erdiği tarihtir.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 7. maddesinin üçüncü fıkrasında; “Çalışma izni uzatma başvurusu, çalışma izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her durumda çalışma izni süresi dolmadan yapılırBu süre dolduktan sonra yapılan uzatma başvuruları reddedilir.” hükmü yer almaktadır. 
Mevcut çalışma izni 31.08.2016 tarihinde ve daha sonra bitecek yabancılara ait çalışma izni uzatım başvurularının 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununda öngörüldüğü üzere, en geç mevcut iznin bitim tarihinde tamamlanmış olması ve başvuru belgelerinin 6 işgünü içinde Bakanlığımıza ulaşması gerekmektedir. Bu koşulları karşılamayan çalışma izni süre uzatım başvuruları reddedilecektir.

Proinfo Danışmanlık A' dan Z' ye bu işlemlerin tamamını adınıza yaparak çalışma izni kartınızın adresinize gönderilmesini sağlamaktadır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.