Hizmetlerimiz >> Yurtiçinden Yapılacak Çalışma İzin Başvuruları

Yurtiçinden Yapılacak Çalışma İzin Başvuruları
 

Yurtiçinden yapılacak başvurular; Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç, herhangi bir sebebe istinaden en az “altı ay” süreli ikamet tezkeresi almış ve bu süresi sona ermemiş olan yabancılar veya bu yabancıların işverenleri, başvurularını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapabilirler. Bu kapsamda yapılan başvurulara istinaden çalışma izni verilmiş yabancılardan, Türkiye’nin dış temsilcilikleri kanalı ile çalışma vizesi alması koşulu aranmaz. Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince (Değişik birinci fıkra:RG-31/7/2010-27658); çalışma izin başvurularının elektronik ortamda yapılması zorunluluğu getirilmiştir.
Elektronik ortamda yapılan ve sistem tarafından kabul edilerek onaylanan çalışma izin başvurularının geçerli olabilmesi için çalışma izni başvuru dosyasının Bakanlık tarafından talep edilen şekilde hazırlanarak kağıt ortamında Bakanlığa teslim edilmesi gerekmektedir. Bu işlem başvurunun onaylanmasını takip eden altı işgünü içerisinde yapılmalıdır, aksi halde yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylanmamaktadır. Proinfo Danışmanlık uzman kadrosu ile tüm başvuru sürecini  takip etmekte olup tüm işlemleri adınıza gerçekleştirerek hem riskleri minimize etmekte, hemde zaman ve para kayıplarınızı engellemektedir.

Ayrıca, turistik vize ya da çalışma amacı dışındaki vizelerle veya iki ülke arasındaki vize muafiyeti programı ve diğer vize kolaylıklarından yararlanarak Türkiye’ye gelmiş olan ve ikamet tezkeresi olmayan yabancıların, çalışma izni için yurtiçinden başvuruları kabul edilmemektedir. 

Ayrıntılı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.